Công ty TNHH ( trách nhiệm hữu hạn ) là gì?

Công ty TNHH là viết tắt của công ty trách nhiệm hữu hạn. TNHH là một cấu trúc kinh doanh của Việt Nam cung cấp sự bảo vệ trách nhiệm cá nhân của một công ty với việc đánh thuế thông qua quyền sở hữu độc quyền hoặc quan hệ đối tác. Luật doanh nghiệp được quốc hội ban hành ngày 17/06/2020, nằm ở điều 4 khoản 7 công ty TNHH bao gồm công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Công ty TNHH là gì?
Công ty TNHH là gì?

Công ty trách nhiệm Hữu hạn một thành viên

 • Nằm ở điều 74 trong luật doanh nghiệp 2020 :
 • Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
 • Khuyết điểm là công ty không được phát hành cổ phần, trừ khi công ty đổi thành công ty cổ phần. Nhưng được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật .
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai kiểu dưới đây:

 • 1. Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
 • 2. Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
cơ cấu công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 • Theo điều 14 tổ chức là thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên có sở hữu thấp nhất 35 phần trăm vốn điều lệ có thể ủy quyền tối đa ba người đại diện theo ủy quyền. 
 • Điều 46 công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp không quá 50 thành viên. Tất cả các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
 • Công ty TNHH 2 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Khuyết điểm các thành viên không được phát cổ phần trừ khi đổi thành công ty cổ phần…
Sơ đồ công ty TNHH 2 thành viên
Sơ đồ công ty TNHH 2 thành viên. Nguồn ảnh: Fblaw

Để đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn gồm những gì?

 • Trước tiên ta phải cần 1 giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.( Giấy đăng ký doanh nghiệp có thể đến tòa hành chính ở tỉnh, thành phố bạn muốn lập công ty )
 • Điều lệ công ty. ( Điều lệ công ty là sự cam kết, ràng buộc giữa các thành viên, mục đích để ấn định các quy tắc, cách vận hành, quản lý trong công ty. Rất quan trọng cho sau này )
 • Danh sách các thành viên trong công ty TNHH bạn muốn thành lập.
 • Kèm theo gồm bản sao các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng thực của cá nhân, các thành viện, người đại diện.
 • Nếu có thành viên, tổ chức là nước ngoài thì có giấy chứng thực từ lãnh sứ quán nước đó.
mẫu giấy chứng nhận đăng ký công ty

Tốt nhất mình khuyên khi bạn muốn thành lập công ty trạch nhiệm hữu hạn, để được tư vấn rõ hơn, thì bạn đến cơn quan hành chính tại địa điểm bạn muốn mở công ty. Hoặc có thể liên hệ tới các dịch vụ mở công ty nhé !

Ưa điểm công ty TNHH

 • Các công ty trách nhiệm hữu hạn cung cấp sự linh hoạt và bảo vệ. Điều này làm cho cấu trúc doanh nghiệp trở nên hấp dẫn đối với các chủ doanh nghiệp. Thay vì các cổ đông, chủ sở hữu doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn được gọi là thành viên.
 • Lý do chính mà các chủ doanh nghiệp chọn đăng ký doanh nghiệp của họ với tư cách là TNHH là để hạn chế trách nhiệm cá nhân của chính họ và các đối tác hoặc nhà đầu tư của họ. 
 • Nhiều người coi công ty TNHH là sự kết hợp của quan hệ đối tác, là một thỏa thuận kinh doanh đơn giản giữa hai hoặc nhiều chủ sở hữu và một công ty, có các biện pháp bảo vệ trách nhiệm pháp lý nhất định.
 • Thu nhập của một thực thể lưu chuyển được coi là thu nhập của các chủ sở hữu của nó. Điều đó có nghĩa là chủ sở hữu của một LLC có thể tránh bị đánh thuế hai lần. Với việc đánh thuế hai lần, thu nhập bị đánh thuế cả ở cấp công ty, và cả khi được phân phối dưới dạng cổ tức cho chủ sở hữu. Với một công ty THHH, thu nhập chỉ bị đánh thuế ở cấp độ thành viên cá nhân, chứ không phải ở cấp độ công ty.
 • Một công ty có thể tồn tại vĩnh viễn. Một công ty trách nhiệm hữu hạn có thể không phải là một lựa chọn phù hợp nếu mục tiêu cuối cùng của người sáng lập là thành lập một công ty giao dịch công khai

Nhược điểm của công ty TNHH

Những bất lợi chính của công ty trách nhiệm hữu hạn là phí và thuế liên quan đến cơ cấu kinh doanh. Tuy nhiên, vì các công ty TNHH được quản lý khác nhau bởi mỗi tiểu bang, các quy định cũng trở thành một bất lợi.

Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng anh là gì?

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng anh là limited liability company. Được viết tắt tiếng anh là LLC
limited liability company